Instalace výstavy ke 20 letům Vývojky

Foto Petr Lundák

Foto Lenka Pužmanová