Schůzka na výstavě P. Lundáka

Foto : Lenka Pužmanová

Foto : Eva Klímová