Zahájení výstavy ke 20 letům Vývojky

Foto Karel Kotyza

Foto Lenka Pužmanová

Foto Jiří Bain